Kerstnachtdienst 2023

RMK verleent medewerking aan de Kerstnachtdienst 2023.
Meer informatie volgt op de website van de Immanuelkerk