Algemeen

Secretariaat:
Rozenburgs Mannenkoor
Postbus 1150
3180 AD Rozenburg

Beschermvrouwe:
Mevr. M.J. de Sutter – Besters
Voormalig burgemeester van Rozenburg